لمفوسیستیس

یک بیماری مزمن عفونی است که برآمدگی‌های تومور مانند خوش‌خیمی بر روی پوست و باله‌های بسیاری از ماهیان ایجاد می‌شود.
- علائم:
برآمدگی‌های زگیل مانند روی پوست (حتی بعضی وقت‌ها بعضی ماهی‌ها به دلیل بزرگی این برآمدگی‌ها بر نحوه شنای ماهی تأثیر می‌گذارد) در بعضی منابع نوشته شده که این بیماری بعضی وقت‌ها موجب همجنس خواری می‌شود. برآمدگی‌های پوستی به اندازه 3/0-2 میلی‌متر و یا بزرگ‌تر هستند این برآمدگی‌ها به رنگ‌های کرمی صورتی خاکستری رنگ هستنئ، گاهی ممکن است بر سطح احشا و داخل عضلات نیز این برآمدگی دیده شوند. برآمدگی‌های این بیماری معمولاً به صورت مجموعه‌ای از دانه‌های کنار هم تشکیل می‌شوند و انتشار یکنواختی ندارند.