جلبک‌های سمی

جلبک‌ها اغلب به شکل تک‌سلولی‌های کوچک یا ارگانیسم‌های کلونی شکل هستند، مانند کلپ‌ها که خیلی بزرگند. با توجه به مطالعات انجام شده سه گروه عمده از جلبک‌های سمی مشخص شده‌اند که عبارتند از:
داینوفلاجولیت: گونه‌هایی تک‌سلولی و میکروسکوپی، دارای تاژک یا فلاژل می‌باشند. حدود 75% از مجموع گونه‌های سمی موجود را به خود اختصاص داده‌اند. بعضی از گونه‌های آن «اتو تروف» هستند و انواعی هم هر دو مکانیسم را دارند. حدود 2000 گونه از آنها شناسایی شده‌اند که اکثر گونه‌های آن مضر بوده ولی حدود 30 گونه از آنها تولید توکسین می‌کنند. بعضی در سطح دریا تجمع و تغییر رنگ آب دریا را سبب می‌شوند که به آن «جزر و مد قرمز» گفته می‌شود.