بیماری سفید شدن تخم‌ها

سه عامل سبب سفید شدن تخم‌ها می‌گردد:
1. کمبود اسپرم،
2. وجود املاح اضافی در آب و یا اصطلاحا آب سنگین،
3. حمله قارچ‌ها به تخم‌ها.
جهت برطرف نمودن اشکال اول، توصیه می‌شود ماهی نر حداقل یک هفته قبل از تخم‌ریزی ماده، جدا شده و با غذاهای مقوی و متنوع تقویت شود. در مورد عامل دوم، باید سختی ویژه هر ماهی و شرایط تخم‌ریزی آن ماهی را دانست. آب‌های سنگین دارای املاح زیادی هستند و این برخلاف آب‌های بسیار سبک است که مناسب تخم‌ها و تخم‌گذاری اکثر ماهیان می‌باشد. برای بدست آوردن آب سبک می‌توان از «رزینگ کاتودی» استفاده کرد. در مورد عامل سوم هم باید گفت که حمله قارچ‌ها از دیگر مواردی است که سبب سفید شدن تخم‌ها می‌گردد. از آنجا که تخم به صورت ثابت در جایی قرار دارد فرصت حمله برای قارچ‌ها بیشتر پیش می‌آید. در چنین مواقعی غشایی ابر مانند در اطراف تخم ایجاد می‌شود که این همان قارچ‌ها هستند.
برای مقابله با قارچ‌ها می‌توان روش‌های زیر را به کار برد:
1. قرار دادن تخم‌ها در محل تاریک،
2. تنظیم درجه حرارت 29-27 درجه سانتی‌گراد
3. ایجاد حمام «متیلن بلو» طبق روش توضیح داده شده در قبل
4. خارج کردن تخم‌های فاسد سفید شده از مخزن قبل از اینکه بقیه را آلوده کند.