بیماری آب آوردگی شکم

تقریباً تمام انواع ماهی‌های آکواریوم می‌توانند به این بیماری مبتلا شوند. ابتلای یکی از ماهیان کافی است تا تمام ماهی‌های دیگر هم در مدت بسیار اندکی به آن مبتلا گردند. اگر ماهی‌ها سالم و قوی و شرایط بهداشتی در محیط رعایت شود، این باکتری نمی‌تواند برای ماهیان خطری جدی محسوب گردد. در این بیماری، مقدار زیادی آب در حفره شکمی ماهی جمع شده و شکم ماهی باد می‌کند. در مراحل پیشرفته‌ی بیماری، حتی چشم‌ها نیز آب آورده و از حدقه بیرون می‌زند و همین طور مقعد شدیداً عفونی شده و قرمز می‌گردد.
مداوا در مراحل ابتدایی امکان‌پذیر است. برای پیش‌گیری از سرایت این بیماری به ماهی‌های سالمی که مدت‌ها با ماهی‌های بیمار در یک مخزن بوده‌اند می‌توان از «نیتروفورانش» و روش معالجه‌ای که ذکر شد استفاده کرد. جهت معالجه می‌توان از «کلرآمفنیکل»، محلول تتراسیکلین هیدروکلراید، اکسی تترا سیکلین، فورازولیدون و یا سولفانامیدهایی مانند «سولفادیازول» سود جست. متداول‌ترین روش درمان، استفاده از «اکسی تترا سیکلین» است که از لحاظ قیمت نیز از سایر داروها ارزان‌تر است، مضاف بر آن که به راحتی در داروخانه‌ها یافت می‌شود.