بیماری‌های آبششی (برانشی)

بیماری برانشی که معمولاً به صورت برگشتن برانشی از حالت عادی است و گاهی هم در زیر برانشی خونریزی مشاهده می‌شود و برانشی کاملاً باز و قرمز و از حالت خارج است در بین ماهی‌ها ظاهر می‌شود و همه‌گیر است. این بیماری به وسیله نوعی باکتری ایجاد می‌شود که معروف به «قارچ آبشش» است. در طول مراحل اولیه بیماری معمولاً ماهی‌ها علائمی را از خود نشان می دهند. برای پی بردن به آن که آیا ماهی‌ها مبتلا به این بیماری شده‌اند یا خیر؟ احتیاج به دقت و توجه به رفتار و حرکات ماهی خواهد داشت که باید با دقت و توجه به این قبیل ناراحتی پی به وجود این بیماری در بین ماهی‌ها برده شود. زیرا ماهی بیمار طریقه شنا کردن آن تغییر می‌کند و با سرعت به سطح آب می‌آید و بعد بی‌حس می‌شود و آرام می‌گیرد. و در مراحل اولیه ماهی کاملا بی اشتها می‌شود و میل به غذا ندارد. اگر در این مرحله آبشش‌های ماهی را بررسی کنید، خواهید دید که آبشش‌ها متورم شده است که در نتیجه به تدریج صفحات آبششی به هم چسبیده و سیخ سیخ گشته و رنگ آن پریده می‌شود. ماهی‌های بیمار به مرور زمان دارای آبشش‌های کاملا باز می‌شوند. به طوری که تصور می‌شود بسته شدن سرپوش‌های آبششی دیگر غیرمقدور گشته است. هر چه جلوتر می‌رود بیماری شدیدتر می‌شود. به گونه‌ای که تشکیلات کرکی پنبه‌ای مانند در دنبال و روی سرپوش‌های آبششی ظاهر می‌شود و این تغییرات شدید ایجاد شده در آبشش‌ها تنفس ماهی‌ها را مختل می‌سازد و آنها به سختی قادرند تنفس کنند. این بیماری باعث می‌شود به سطح آب بیاید و چنین تصور می‌شود که اکسیژن محلول در آب کم شده است و ماهی‌ها شدیدا دچار مشکل هستند و در خاتمه و ادامه روند و رشد این بیماری تلفات ماهی‌ها را همراه خواهد داشت.

* طریقه پیشگیری از بروز و ایجاد بیماری آبششی یا برانشی
جلوگیری از ورود آلودگی‌های باکتریایی به آکواریوم تنها راه علاج است، بهتر است هر وسیله‌ای که وارد آکواریوم می‌شود فاقد هر گونه آلودگی باشد. انواع غذاهای زنده که از طبیعت صید می‌شوند و بدون توجه به آلودگی آنها و قبل از آن که ضد عفونی شوند در اختیار ماهی‌ها قرار می‌گیرند، یکی از راه‌های ورود ماهی‌ها به آکواریوم می‌باشد. همواره بایستی شرایط آب آکواریوم کاملا بهداشتی و تمیز باشد و اکسیژن محلول در آب آکواریوم به حد کافی وجود داشته باشد. در صورت مشاهده آلودگی آب و یا کدر شدن باید سریعاً نسبت به تغییر آب آکواریوم اقدام شود. در مرحله اولیه برای پیشگیری می‌توانید چند روز از کپسول یا قرص «کلر آمفنیکل» به ازای هر 10 لیتر آب 250 میلی گرم از «کلر آمفنیکل» را به آکواریوم اضافه کنیدو بعد از یک هفته مشکل کاملاً برطرف خواهد شد.
* طریقه درمان بیماری آبششی یا برانشی
مقداری آب را در داخل ظرف مناسب می‌ریزیم و به ازای هر ده لیتر آب 500 میلی گرم «کلر آمفنیکل» به آن اضافه می‌کنیم و ماهی‌ها را به مدت 24 ساعت در این محلول حمام می‌دهیم. چنانچه در این مدت آب بیش از حد کدر شد بایستی قسمتی از آن را عوض کنید و دوباره دارو اضافه کنید. اکسیژن دمای آب هم کنترل شود. بعد از تمام شدن حمام ماهی‌ها، باید آنها را به آکواریوم تمیز و آماده انتقال دهیم در این صورت بیماری کاملا درمان شده است. چنانچه بیماری پیشرفت کرده باشد و به صورت حاد درآمده باشد بهتر است به مدت یک هفته و هر روز در دو نوبت همراه غذای ماهی‌ها به ازای هر 100 گرم غذا یک کپسول 500 میلی گرم «کلر آمفنیکل» را مخلوط کنید و به ماهی‌ها بخورانید، تا درمان کامل صورت پذیرد. در این شیوه دقت کنید تمام نکات بهداشتی و اصول صحیح نگهداری و زنجیره مراقبت‌های ویژه آکواریوم باید رعایت کامل شود.