بعضی از ماهیان مشهور آب شیرین

بعضی از ماهیان مشهور آب شیرین
قبل از این که شما به تصاویر و آمار حیاتی بعضی از گونه‌های داخلی و معمول نگاه کنید باید بدانید که چطور و با چه روشی کارهای سیستماتیک را انجام دهید.
 
اندازه:
الزامی ندارد که آن را تعریف کنید. آن را به عنوان نمونه‌ای که می‌خواهید برای طعمه به قلاب ببندید استفاده کنید. قزل‌آلای قهوه‌ای به عنوان ماهی با سایز کوچک طبقه‌بندی شده است. اکثر ماهیانی که توسط قلاب گرفته می‌شوند زیر نیم کیلوگرم وزن دارند اگر چه ثبت جهانی آن بالای 18 کیلوگرم است. متشاب‌ها ممکن است شما یک ماهی بگیرید که 250 گرم وزن دارد اگر چه میانگین وزن آن بالای 5/4 کیلو است. سیستم اندازه‌گیری که ما برای این کتاب در نظر گرفتیم این است که اگر متوسط اندازه نمونه زیر نیم کیلوگرم است ماهی به عنوان سایز کوچک طبقه‌بندی شده است اگر نیم کیلو تا 5/3 کیلو باشد به عنوان متوسط سایزبندی شده است و اگر به طور معمول از 5/3 کیلو تجاوز کند ما آن را بزرگ می‌نامیم.
 
حدود دسترسی:
ما نواحی که هر ماهی به طور معمول در آن نواحی وجود دارد را لیست بندی کرده‌ایم و منظورمان منحصرا پیدا شدن ماهی نبوده بلکه نواحی که ماهی در آنجا می‌تواند وجود داشته باشد است. گونه‌های زیادی به نواحی غیر بومی خود مهاجرت کرده‌اند که این می‌تواند مشکلات بیشتری درباره نواحی که می‌توان ماهی به دست آورد ایجاد کند. همچنین بعضی از گونه‌های آب سرد گاهی در نواحی دور جنوبی به طور شگفت انگیزی خیلی بیشتر از رنج طبیعی‌شان یافت می‌شوند.
 
عمق:
باید به عنوان عمق معمولی که ماهی در تابستان در زمانی که بیشترین ماهی‌گیری انجام می‌شود تعریف شود. البته همه ماهیان در نهرها و رودها در عمق‌های کاملا کم زندگی می‌کنند بنابراین چنین اندازه‌گیری عمق مختص آب‌های ساکن است. بعضی گونه‌ها مثل قزل‌آلا و سالمون دریاچه‌ای ممکن است در یک فصلی در قسمت‌های کم عمق و یا در سطح پیدا شوند که می‌توان خیلی زود آن‌ها را گرفت اما به طور عمده در طول فصل ماهی‌گیری آنها به طور نسبی در جاهای عمیق با آب سرد خواهند بود.
 
دما:
ما دما را در اینجا بر حسب فارنهایت دسته‌بندی کرده‌ایم این همان دمایی است که ماهی در بیشترین فعالیت تغذیه می‌کند. البته بسیاری از ماهیان مثل سوف و اردک‌ماهی که در اینجا آورده شده از بین یخ و در دمای 30 گرفته شده‌اند. اما محدوده دمایی که ما به شما می‌گوییم به شما خواهد گفت که ماهیان را در دمایی که آب سطح گرمتری دارد جستجو کنید.
محل سکونت:
بعضی ماهیان محلی را برای سکونت انتخاب می‌کنند و آنجا را دوست دارند برای مثال اردک‌ماهی علف‌ها را دوست دارد. دیگر ماهیان مانند سوف و سالمون دریاچه‌ای در تمامی سرتاسر دریاچه در عمقی مطمئن سرگردانند و برای ماهی‌گیری شناسایی کردن این ماهیان خیلی سخت‌تر است.
 
غذا:
ماهیان تازه از تخم درآمده در جایی که حشرات و غذاهای کوچکتر هستند زندگی می‌کنند. اما فهرست این کتاب آنهایی است که بیشتر توسط بالغین ترجیح داده می‌شوند و سایزهایی هستند که برای بالغین قابل خوردن و لذیذ است.
در انتها هدف این بخش ارایه بیشترین اطلاعات مفید در کوتاه‌ترین شکل ممکن به شما بوده است ولی این به این معنا نیست که یک کار قطعی و سیستماتیک روی نوع زندگی و زیستگاه انواع ماهیان بوده است.
 
سالمون آتلانتیک (بزرگ)
عمق: کم
دما: خنک
محیط زندگی: استخر و رودهای جریان‌دار
غذا: ماهیان کوچک
 
کله گاوی سیاه (کوچک)
عمق: کم، متوسط
دما: گرم
محیط زندگی: کف‌های لجنی
غذا: حشرات، ماهیان قنات، نرم تنان
 
کراپی سیاه
عمق: کم، متوسط
دما: گرم
محیط زندگی: علف‌ها و پوشش‌های سبز زیر آبی
غذا: ماهی کوهستان، حشرات
 
گربه‌ماهی آبی
عمق: کم، متوسط
دما: گرم
محیط زندگی: آب‌های تمیز با جریان زیاد
غذا: ماهی، خرچنگ درازآب شیرین
 
آبشش آبی (کوچک)
عمق: کم تا متوسط
دما: گرم
محیط زندگی: صخره‌ای، علفی، لنگرگاه‌ها
غذا: حشرات، ماهیان کوهستان خیلی کوچک
 
قزل‌آلای جویباری
عمق: متوسط، عمق دریاچه‌ها
دما: خنک
محیط زندگی: متغیر
غذا: حشره، ماهی کوهستان
 
قزل‌آلای قهوه‌ای
عمق: متوسط، عمق دریاچه‌ها
دما: خنک، متوسط
محیط زندگی: نزدیک سطح در نهرها
غذا: حشره، ماهی کوهستان
 
کپور معمولی
عمق: کم
دما: گرم
محیط زندگی: لجن و علوفه‌های آبزی
غذا: گیاهان و حشرات
 
اردک‌ماهی
عمق: کم
دما: متوسط
محیط زندگی: علوفه‌های آبزی و زنبق آبی
غذا: ماهی کوهستان، ماهیان کوچک
 
گربه‌ماهی کانالی (متوسط تا بزرگ)
عمق: کم
دما: گرم
محیط زندگی: رودخانه‌های بزرگ
غذا: ماهی و خرچنگ دراز آب شیرین
 
قزل‌آلای وحشی یا قاتل
عمق: متوسط
دما: خنک
محیط زندگی: جوی‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها
غذا: حشرات، ماهی کوهستان
 
واردن عروسکی (متوسط تا بزرگ)
عمق: عمیق
دما: خنک تا متوسط
محیط زندگی: نهرها و دریاچه‌های عمیق
غذا: ماهی کوهستان، حشره
 
گرای لینگ (کوچک تا متوسط)
عمق: نزدیک سطح
دما: سرد
محیط زندگی: متغیر
غذا: حشرات
 
قزل‌آلای دریاچه‌ای (بزرگ)
عمق: عمیق
دما: سرد
محیط زندگی: متغیر
غذا: ماهی کوهستان و ماهیان کوچک
 
آزادماهی محصور در خشکی (متوسط)
عمق: عمیق
دما: سرد
محیط زندگی: متغیر
غذا: ماهی قنات و حشرات
 
باس دهان بزرگ (متوسط)
عمق: کم عمق تا متوسط
دما: گرم
محیط زندگی: بسترهای علوفه‌ای، تخته سنگ‌ها و موانع
غذا: ماهی قنات، خرچنگ دراز آب شیرین، قورباغه
 
اردک‌ماهی ماسکل لانگ (بزرگ)
عمق: متوسط
دما: متوسط
محیط زندگی: بسترهای علوفه‌ای و موانع
غذا: ماهیان با اندازه مناسب
 
اردک‌ماهی شمالی (بزرگ)
عمق: کم عمق تا متوسط
دما: متوسط
محیط زندگی: بسترهای علوفه‌ای و موانع
غذا: ماهیان کوچک تا متوسط
 
پامپکین سید (کوچک)
عمق: کم عمق
دما: گرم
محیط زندگی: بسترهای علوفه‌ای، لنگرگاه‌ها، تخته چوب‌ها
غذا: حشره، نرم‌تنان کوچک، ماهی
قزل‌آلای رنگین کمان (کوچک تا متوسط)
عمق: متوسط، قسمت‌های عمیق دریاچه
دما: متوسط، خنک
محیط زندگی: متغیر
غذا: حشرات، ماهی کوهستان
 
باس دهان کوچک (متوسط)
عمق: متوسط تا کم عمق
دما: متوسط
محیط زندگی: نزدیک صخره‌ها، کف‌های سنگی
غذا: خرچنگ دراز آب شیرین، ماهیان کوهستان، حشرات
 
سوف (متوسط)
عمق: متوسط تا عمیق
دما: متوسط
محیط زندگی: متغیر
غذا: ماهی کوهستان بزرگ
 
باس سفید (کوچک تا متوسط)
عمق: بعد از ظهر قسمت‌های کم عمق
دما: گرم
محیط زندگی: متغیر
غذا: ماهی کوهستان، حشرات
 
کراپی سفید (کوچک تا متوسط)
عمق: متوسط
دما: گرم
محیط زندگی: حفرات و فرورفتگی‌ها
غذا: ماهی کوهستان، حشرات
 
سوف سفید (کوچک)
عمق: متوسط، عمیق
دما:متوسط
محیط زندگی: کف لجنی
غذا: حشره و سخت پوستان
 
سوف زرد (کوچک)
عمق: متوسط
دما:گرم
محیط زندگی: در زمان لاروی در قسمت‌های زیادی رفت و آمد دارند
غذا: حشرات، ماهیان کوهستان کوچک